Информационна среща на ЦРЧР в Бургас

На 14.01.2014г. в хотел “Мираж “се състоя информационна среща на ЦРЧР , 5

на която “Макензи”  представи проекта си  “Да се учим на толерантност”  – добра практика в европейската доброволческа служба.

Презентацията предизвика множество въпроси и коментари. Благодарим на колегите за интереса!
Оставаме на разположение за въпроси по време на изпълнение на вашите ЕДС проекти.