Oбучение чрез “Обратен дизайн”

Над 40 педагогически специалисти от област Бургас се събраха на двудневен семинар, организиран от Професионалната гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“. Article image
Целта на срещата беше да се направят първи стъпки в структурирането на учебно съдържание чрез „Обратен дизайн“ – метод използван в много страни по света и водещ до високи образователни резултати. Идеята е да се въведат нови образователни практики, които да поощряват креативността, критическото мислене, сътрудничеството и общуването на различни нива както в самите училища, така и в работата им с техните партньори.
Инициативата в бургаски регион е разработена от екип на Немската гимназия и вече генерира много идеи, както и положителни нагласи за работа.
Методическата част на семинара беше разработена от Петя Петрова – завършила програмата на фондация „Америка за България“ в Колумбийския университет в Ню Йорк през октомври 2016 г.,и Весела Христова – главен учител в ПГПНЕ „Гьоте“. 
По време на форума участниците имаха възможност да обменят професионални идеи и да поставят проблеми от ежедневната работа на педагогическите специалисти.
Психологът Елисавета Зайкова и педагогическият специалист в гимназията Гергана Тодорова представиха различни техники при общуването. Присъстващите имаха възможност да разберат, какви са начините да се подобрят уменията за работа с групи и колко е важна чувствителността на изказа.
„Това беше само първа стъпка от цикъл семинари, които екипът подготвя за колегите от региона и провежда с подкрепата на ръководството на гимназията, РУО – Бургас, Сдружение „Макензи“ и Американското посолство в София.”, информираха от ръководството на ПГПНЕ „Гьоте”.
Обратната връзка след семинара е показала удовлетвореността на педагогическите специалисти да работят заедно и да обменят опит и добри практики.