Шесто поредно издание на националното онлайн състезание за превод и творческо мислене „Слова с пера“ 2017г

ПОКАНА

Екипът на „Слова с пера“ 2017г. Ви кани да 10

споделите поредното образователно предизвикателство с нас на 13.05.2017 г от 11:00ч. ще се проведе за шеста поредна година национално онлайн състезание за превод и творческо мислене „Слова с пера“ 2017г. Проектът цели да насочи вниманието към изключителното значение на езиците в наши дни и необходимостта младите хора за развиват езиковите си умения.