Европейска седмица на младежта

Дебати и състезание по превод бяха двете събития, които Макензи организира в рамките на Европейска седмица на младежта.

Споделените мнения по шълнуващи теми, работа с различните европейски езици, за да анализираш текст или изкажеш аргументираната си позиция са само някой от уменията, които развиваме с тези си инициативи.

Готови сме за нови предизвикателсва в тези насоки!