Хей, славяни!

Младежки обмен, целящ запознаване отблизо с славянските култури се проведе се в Полша.

Атмосферата преценете сами – видео

“За да разширим кръгозора си е необходимо да предизвикваме изградените си представи с директен контакт с непознатото или малко познатото” – П. Петрова – председател на сдружението