SAT изпити

Международните дати за провеждане на изпит SAT и SAT II се редуцират. Тези промени са наложени от SAT COLLEGEBOARD и ще важат за академичните години  2018-2019г

SAT with/without Essay ще се провежда 4 пъти годишно през месеците: Октомври, Декември, Март и Май  

В АЕГ “Гео Милев“ ще се проведе изпит на следните дати.
04.05.2019
01.06.2019
05.10.2019
02.11.2019
07.12.2019
14.03.2020
02.05.2010
06.06.2020

Информация какво представлява изпитът SAT

Регистрацията се извършва индивидуално от кандидата онлайн с кредитна/дебитна карта – Visa, Visa Electron, Master Card, American Express.

ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ SAT ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НОСЯТ СЪС СЕБЕ СИ ЛИЧНА КАРТА/МЕЖДУНАРОДЕН ПАСПОРТ И ПРИНТИРАН ADMISSION TICKET НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, НА ДРУГ ТИП НОСИТЕЛ НЕ СЕ ПРИЕМА. АКО КАНДИДАТИТЕ НЕ НОСЯТ ПРИНТИРАН ADMISSION TICKET НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТА.

ЗА СПРАВКА, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ САЙТА НА WWW.SAT.COLLEGEBOARD.ORG