ПОКАНА за свикване на редовно Общо събрание на сдружение „Макензи“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МАКЕНЗИ“,

 

На 29.08.2014 г., в гр. Бургас, ще се проведе редовно заседание на Общото събрание на сдружение „Макензи“ със следния дневен ред:

 

  1. отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО за отминалия период,
  2. разглеждане на предложение за изменение на Устава на сдружението, по предложение на Управителния съвет;
  3. други

 

Заседанието ще започне в 09.30 минути в заседателната зала на сдружението, на ул. „Ангел Димитров“, къща 2, ет. 1, кв. Сарафово, гр. Бургас. При липса на кворум, събранието се отлага с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред.

 

 Петя Петрова

Председател на Управителния съвет