Резултати от състезанието “Слова с пера” 2019

Скъпи участници,

благодарим ви за участието в тазгодишното състезанието за превод и творческо мислене “Слова с пера”. За нас е удоволствие да ви представим и тези от вас, които са постигнали най-високи резултати:

1.Радина Кирилова oт ГПЧЕ ”Йордан Радичков” Видин – 84%

1.Венелин Мичев от ГПЧЕ ”Йордан Радичков” Видин – 84%

2.Джоана Хабиб от АЕГ “Гео Милев” Русе – 78%

2.Андреа Иванова от АЕГ “Гео Милев” Русе – 78%

3.Надежда Любенова от ГПЧЕ ”Йордан Радичков” Видин – 71%

4.Ева-Мария Пседерска от АЕГ “Гео Милев” Русе – 70%

Поздравления от целия екип на Макензи!

Ще изпратим наградите в училищата ви.

Желаем ви да продължавате да жънете успехи с креативността и знанията, които притежавате!

Покана за свикване на общо събрание на сдружение Макензи

 

 

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел .Макензи – гр./с. .Бургас на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на .15.05.2019 г. в .18:00 ч. в гр./с. .Бургас ул. Ангел Димитров № 88 при следния дневен ред:

1. приемането на ГФО и ГДД

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Hi from Poland

My name is Agata and I’m from Poland. 

I arrived in Burgas a few days ago to start my 12 month EVS at Mackenzie. I’m looking forward new adventures in Bulgaria as I’ve already been here when I was a kid. The language doesn’t seem especially hard for me because I studied Russian Philology in Poland. For now I’m communicating in Russian, English and Polish and it gives me a great joy when I can interact with local people. I’ve decided to take part in EVS to gain new skills and work experience, and because I’m a big foreign language and culture lover, this is a great chance to get to know Bulgarian way of life. I hope I will have an unforgettable time here in Bulgaria, recollection of which will stay with me for the whole life.

Положителните емоции на семинари за учители с колеги от ОУ “Антон Страшимиров” и ПГРЕ “Раковски”, Бургас

Поредицата от семинари по “Обратен дизайн”, който стартираха в НЕГ “Гьоте”, Бургас продължават с подкрепата на Сдружение “Макензи”. Домакини на последния форум бяха ОУ “Антон Страшимиров” , където  учителите Петя Петрова и Весела Христова продължават да споделят наученото в програмите на фондация “Америка за България”  за промяна в образованието. Съдържание, разработено като проект със съдействието на Американското посолство, София.

 

Тези форуми генерират много идеи и променят нагласите като дават пространство за професионлно общуване между педагогически специалисти от различни училища в Бургас.

                       

Хей, славяни!

Младежки обмен, целящ запознаване отблизо с славянските култури се проведе се в Полша.

Атмосферата преценете сами – видео

“За да разширим кръгозора си е необходимо да предизвикваме изградените си представи с директен контакт с непознатото или малко познатото” – П. Петрова – председател на сдружението

Макензи със семинари в страната

ППМГ „Академик Иван Ценов“, Враца – едно от училищата, участващи в практически ориентирания проект, администриран от сдружение Макензи и финансиран по програма Еразъм+.Целта на проекта е да провокира двамата доброволци Рори Мак от Шотландия и Конта Сълард от Франция, както и младежи от цялата страна, да погледнат отвъд себе си, своите семейства и приятели, да разберат и да ценят човешките права и демокрацията, както и да се научат да уважават други нации и култури. На 4-ти и 5-ти декември 2017г. двамата доброволци, които активно участват в подготовката и провеждането на модулите на тема „Толерантност“, проведоха творчески диалози в 27 класа на ППМГ “Академик Иван Ценов”- Враца и на практическо ниво работиха по темата за стереотипите и предразсъдъците на европейските народи един към друг и за тяхното преодоляване. Дискусиите бяха интересни и полезни за учениците, които като хора, родени и израснали в период на мир и зачитане на основните права, категорично заявиха своето желание и в бъдеще да бъдат толерантни и активни в отстояването на ценности като човешко достойнство, свобода, демокрация и равенство.

Още снимки тук

Обученията по „Обратен дизайн на учебно съдържание“ продължават

Петя Петрова и Весела Христова продължават да споделят практика и  иновативните методи на обучение сред колеги  с подкрепата на НИОКСО,  Америка за България и Американското посолство в София.

Особен интерес у участниците предизвикаха интернет платформите с игри; за брейнсторминг; за моментно оценяване; за отразяване на понятия и емоции; за изграждане на работеща класна стая. Силно одобрение получи и инструменталния куфар за оценка, който бе предложен по време на тренинга.

Учителите с удоволствие влизаха в ролите на ученици и с ентусиазъм изпълняваха различните методически упражнения, които обогатиха тяхната практическа работа.

Обученията се пренесоха и извън регион бургас като преподавателите от ОУ „Васил Петлешков“, Пловдив впечатлиха фасилитаторите с това, че възприеха и изработиха задачата за изграждане на работеща класна стая, подкрепена от професионалната учебна общност (ПУО) с голямо удоволствие. Идеите за изготвяне на междупредметен урок винаги биваха  изпълнени с усърдие и креативност. Още снимки тук

Пореден семинар за учители

Много идеи и споделяне са двете харатеристики на обучението на педагогически специалисти проведено днес – 06.12.17г. по програма за Обратен дизайн, одобрена от МОН и присъждаща квалификационни кредити.

Поредицатa от семинари, финансирани от Американското посолство и с ноу-хау натрупан в програмите на фондация Америка за България,дават изключителен заряд на педагогическата общност на Бургас.

 

 

Макензи подкрепя НЕГ „Гьоте“ в инициативата Мениджър за един ден

Мениджър за един ден – инициативата на JA проведена на12 октомври вдъхнови 220 бизнеси, институции и НПО, които отвориха вратите си за ученици и студенти и обявиха над 740 стажантски позиции за над 1070 ученици и студенти.

В Бургас една от тези институции бе НЕГ „Гьоте“. Кристиян Койчев от XI клас премина процеса на селекця и изпълняваше отговорностите на зам. директор по УД за един ден: “Не съм си представял, че един директор има толкова много работа“, сподели той като впечатли ръководството не само с усърдие и умение да следва инструкции, но и с нетрадициоонен поглед към поставените задачи.

Куентин Сълард бе помощник на зам. директора Кристиян Койчев.

 

In the Spotlight

My name is Quentin. My name is an icebreaker in Bulgaria, because every time that I meet someone new, we have to explain the pronunciation of both our names and it’s always a funny moment. I come from France, where I’d lived for the last five years in Paris. Here in Burgas, I feel like I’m in my native town of Nantes: close to the sea, quiet, not too big but with some nice places to go out, and…Palachinka (crepes in France).

I arrived here in Burgas a few months ago to start my 8 month placement at Mackenzie. I was very well received and I’m very thankful for it! However, I didn’t know the way of living nor of working in Bulgaria. Coming to Bulgaria gave me the opportunity to discover another culture, another lifestyle and new people. After 3 months, I still have so much more to discover, which I’m very happy about!

I decided to integrate in the EVS program and particularly, the project of Mackenzie because, after receiving a Masters Degree in public law and some years of work experience in the French ministry, I wanted a new experience and to contribute to the European Union. The Mackenzie project on tolerance was really attractive, and I feel very lucky to participate.

Despite having some travelling experience before arriving, this is my first lengthy spell abroad. Being a volunteer is a really big challenge, and I hope I can make a success of it. Although I sometimes teach, I feel like I am also learning so much myself. This positive start to my experience has made me more and more curious about Bulgaria, and I think that I will have many more pleasant surprises between now and May.